• w imporcie czyli z Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni (nadzór nad kontenerem i manipulacjami niezbędnymi do jego opuszczenia BCT - złożenie, załadunek, odprawa celna, nadzór i wykonywanie czynności związanych z kontrola celną, skanowaniem kontenera i innymi, przeładunkami towarów z nadzorem ilościowym i opisem kontrolnym na samochody plandekowe itp.) do odbiorcy
  • w eksporcie - odpowiednim doborze, skontrolowaniu jakości i dostarczeniu kontenera pod załadunek u klienta - odprawa celna, a następnie dostarczenie go do BCT Gdynia (wykonanie czynnosci jak w przypadku importu) w celu dalszej wysyłki go droga morską do miesca przeznaczenia